Beheert Hebtrek.nl beoordelingen?

Klanten hebben tot twee weken na de besteldatum de mogelijkheid om een beoordeling te plaatsen. Hierna vervalt de uitnodiging. Elke beoordeling zal worden gepubliceerd. Eenmaal gepubliceerd zal de beoordeling zichtbaar zijn en blijven tenzij Hebtrek.nl gegronde redenen heeft deze te verwijderen.

Beoordelingen kunnen niet worden aangepast na publicatie. Hebtrek.nl zal de inhoud van een beoordeling dus nooit veranderen, maar een beoordeling of tekst van een beoordeling kan dus wel verwijderd worden.

Hebtrek.nl verwijdert beoordelingen of de tekst van beoordelingen wanneer deze:

  • Beweringen bevatten die lasterlijk of beledigend zijn, of een mening bevat die bepaalde gebruikers zou kunnen kwetsen;
  • Gewelddadig of discriminerend gedrag bevorderen, ondersteunen of daartoe uitnodigen;
  • Inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het recht op het bezit van een merk van derden;
  • De schending inhouden van een contractuele clausule of een wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid;
  • Illegale, ongeoorloofde of gevaarlijke activiteiten promoten;
  • Een geval van schending van de privacy van anderen voorleggen;
  • De indruk wekken dat deze mening voortvloeit uit onze eigen diensten of ons bindt;
  • Een kennisgeving doen namens een andere persoon door zich een identiteit toe te eigenen of een vals beeld te geven van uw betrekkingen met een derde;
  • Valse inhoud bevatten;
  • Betrekking hebben op de Hebtrek.nl service en niet op het restaurant in kwestie wanneer ze afkomstig zijn van mensen die geen bestelling hebben geplaatst, of gebaseerd zijn op omstandigheden die te onnauwkeurig zijn om de recensie nuttig te maken voor andere gebruikers.

In beperkte scenario’s, wanneer we een beoordeling verbergen, kan de beoordeling nog steeds invloed hebben op de gemiddelde beoordeling. Voor meer informatie over de berekening van de gemiddelde beoordeling, kun je kijken op “Hoe werken sterrenbeoordelingen?

Wij bieden restauranthouders geen mogelijkheid om klanten naar aanleiding van hun beoordeling te benaderen

Download de app
Kijk, kies en geniet!
Ontdek het op Google Play Ontdek het op App Store